Bijbelblog 3 - Verhalen van mensen over God

We zijn alweer bij deel 3 van mijn Bijbelblog. Ik heb verteld over mijn zoektocht, en over het mysterie dat ik heb ontdek. Nu ga ik iets vertellen over mijn kijk op de BijbelWant tja, een boek dat bestaat uit 66 boeken (of in de Katholieke traditie zelfs 73), hoe kijk ik daarnaar? 

Mijn kijk op de Bijbel start bij het feit dat je de Bijbel niet kan lezen zonder die te interpreteren. Niemand kan de Bijbel objectief lezen. Je neemt altijd je eigen cultuur, overtuigingen, opvoeding, etc. mee. Hiermee wil ik niet zeggen dat je niets kan zeggen over de Bijbel en over God, maar het helpt mij te relativeren wat er altijd is gezegd over God en de Bijbel. Voor mij betekent dit nu dat ik niet meer geloof in de ‘onfeilbaarheid van het Woord van God’, daarin ben ik overigens niet de enige. Het lijkt een kleine uitspraak maar het betekent een grote verandering, een verandering die ik moeilijk onder woorden kan brengen. Want wat doe ik dan nu nog met de Bijbel, hoe ga ik daarmee om? En geloof ik nog wel dat je God kan vinden? Of dat Jezus voor onze zonden is gestorven? 

 

Dit zijn vragen waar ik nu (nog?) niet antwoordt op ga geven. Maar ik ga jullie wel vertellen hoe ik nu naar de Bijbel kijk. 

 

Voor mij is de Bijbel een belangrijk boek dat verhalen vertelt van mensen over God. Mensen die oprecht hebben gezocht, gevochten, geleden en hebben genoten. Mensen die niet de confrontatie van kritische vragen uit de weg gingen en een vernieuwende kijk op het leven ontdekten en daarnaar gingen leven, vaak ten nadele van henzelf omdat dat ‘hernieuwde’ zo (radicaal) anders was dan de cultuur waaruit zij kwamen 

 

Deze nieuwe manier van kijken naar de Bijbel maakt het voor mij nog wel lastig om de Bijbel te lezen. Enerzijds omdat het moeilijk is om anders te leren interpreteren, ik neem nog alles wat ik vroeger geleerd heb met mij mee. Anderzijds, hoe zie ik dan het verhaal over de zondeval of over Jezus die voor ons aan het kruis stierf, geloof ik dat dan nog allemaal wel 

Daar heb ik nog geen antwoorden op en ik zie daar niet snel antwoorden op komen. Wie weet schrijf ik daar nog over! 

 

Adieu!