Voorlichting begeleiders

Normal cace4148b95e21e9ce7575d1dfea4932704c0550
22-02-2019 | 21:00

De eerste voorlichtingsavond voor de vrijwilligers die schrijvend Zwolle gaan begeleiden is een feit! Stadspastor Mariska van Beusichem vertelt enthousiast in de consistorie van de Grote Kerk, over haar plannen en de voortgang. Voorlichting gemist? Niet getreurd, binnenkort volgen nieuwe data. We zijn blij met de versterking van ons team door Marieke, zij zal een deel van de communicatie (tekst & fotografie) op zich nemen. Hartelijke groet van het Zwolse Bijbel team.